logo2 SELVIK BRUK AS

Manuell fellingVi har kvalifiserte medarbeidere til alle former for skogsarbeid. Vi tar på oss felling av trær i hager og tomterydding av vegetasjon for utbyggere og privatpersoner – priser avtales etter befaring, eller at arbeidet utføres på timesbasis der det er mest hensiktsmessig.

Vi har ytterst god kompetanse på forvaltning av skogeiendommer, og kan tilby rådgiving og planlegging innenfor skog og skogbruk. Vi forvalter i dag ca. 30 000 daa for andre skogeiere. 

Typer av tjenester vi kan ta på oss inkluderer:

  • Rådgiving og planlegging innenfor skog og skogbruk
  • Felling av trær og manuell hogst av tømmer
  • Rydding og avstandsregulering
  • Manuell tynning
  • Planting
  • Veivedlikehold

Der vår muligheter ikke strekker til kan vi formidle kontakt med andre anerkjente entreprenører.